Kérdések-Válaszok

 

 

1. HOGYAN KÉRJEK IDŐPONTOT?
2. BEADHATOM-E A KIUTAZÓ HELYETT AZ OKMÁNYOKAT?
3. BEADHATOM-E AZ OKMÁNYOKAT KIUTAZÓ CSOPORT HELYETT? HÁNY HELYET KELL KÉRNEM AZ ON-LINE IDŐPONT FOGLALÓ RENDSZERBEN ÉS KINEK AZ ADATAIT KELL FELTÜNTETNEM?
4. KELL-E IDŐPONTOT KÉRNEM A KÉSZ ÚTLEVÉL ÁTVÉTELÉHEZ?
5. BEADHATOM-E AZ OKMÁNYOKAT EGYSZERRE KÉT VÍZUMKÉRELEMHEZ?
6. HOL KAPOK INFORMÁCIÓT ARRÓL, HOGY MILYEN TIPUSÚ VÍZUMRA VAN SZÜKSÉGEM?
7. MILYEN TIPUSÚ BIZTOSÍTÁSRA VAN SZÜKSÉGEM?
8. MILYEN ESETEKBEN KELL IGAZOLÁS NEGATÍV HIV-TESZRŐL?
9. MILYEN OKMÁNYOKAT ÉS MILYEN ESETEKBEN KÖTELEZŐ FELTÉTLENÜL EREDETI PÉLDÁNYBAN BENYÚJTANI?
10. MELY ORZSÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK NEM KELL VIZUM AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ TERÜLETÉRE?
11. NEM EU TAGORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRA VAGYOK, MILYEN FELTÉTELEKKEL KAPHATOK VÍZUMOT?
12. MILYEN OKMÁNYOKAT KELL BENYÚJTANI AUSZTRÁLIA, USA, NAGY-BRITANNIA, KANADA ÉS GRÚZIA ÁLLAMPOLGÁRAINAK?
13. HÁNY NAPIG TARTHAT AZ UTAZÁS TURISTA VÍZUMMAL?
14. ÁTSZÁLLOK EGYIK JÁRATRÓL A MÁSIKRA EGY OROSZORSZÁGI REPÜLŐTÉREN, SZÜKSÉGEM VAN TRANZIT VÍZUMRA?
15. OROSZORSZÁGBAN SZERETNÉK SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL UTAZNI, MILYEN KIEGÉSZÍTŐ OKMÁNYOKRA VAN SZÜKSÉGEM?
16. IGÉNYELHETEK-E GYORSÍTOTT ÜGYINTÉZÉST? MENNYI IDEIG TART AZ ELBÍRÁLÁS?
17. HOGYAN KELL BEJELENTENI A TARTÓZKODÁSI HELYET OROSZORSZÁGBAN?


1. HOGYAN KÉRJEK IDŐPONTOT?

A vízum központban különböző módon kérhet időpontot:

Személyesen feliratkozhat az on-line rendszer segítségével;
-
Felhívhatja a honlapon feltüntetett telefonszámok valamelyikét és feliratkozhat az operátornál;
-
Bejöhet a Vízum Központba és feliratkozhat személyesen.


2. BEADHATOM-E A KIUTAZÓ HELYETT AZ OKMÁNYOKAT?

Igen. Ebben az esetben Önnek be kell nyújtani a vízumot kérelmező személy által megfelelően kiállított és két tanúval hitelesített meghatalmazást.


3. BEADHATOM-E AZ OKMÁNYOKAT KIUTAZÓ CSOPORT HELYETT? HÁNY HELYET KELL KÉRNEM AZ ON-LINE IDŐPONT FOGLALÓ RENDSZERBEN ÉS KINEK AZ ADATAIT KELL FELTÜNTETNEM?

Kérjük, ismerkedjen meg elektronikus helyfoglalási rendszerünkkel:

P.2. Egy hely a rendszerben egy természetes személy okmányai alapján egy igénylőre szól.

P.5. ... A feliratkozásnál a vízum igénylőjének adatait kell feltüntetni, de az okmányait a képviselője is benyújthatja meghatalmazás alapján.

Vagyis, ha Ön több ember helyett nyújtja be okmányaikat, akkor Önnek több egymás utáni időpontot kell bejelölnie minden egyes emberre és az igénylők adatait kell feltüntetnie.


4. KELL-E IDŐPONTOT KÉRNEM A KÉSZ ÚTLEVÉL ÁTVÉTELÉHEZ?

Nem. Az útleveleket az Orosz Vízum Központban minden nap 14:00-tól 17:00-ig érkezési sorrendben lehet átvenni.

Az okmányok benyújtásakor az ügyintéző értesíti Önt az útlevél átvételének valószínű időpontjáról. Kérjük, a torlódás elkerülése érdekében időben jöjjön be átvenni útlevelét!


5. BEADHATOM-E AZ OKMÁNYOKAT EGYSZERRE KÉT VÍZUMKÉRELEMHEZ?

Nem. Az Oroszországi törvények alapján az útlevélben nem lehet egyszerre két érvényes vízum.

Ha az Ön útlevelében már van egy érvényes vízum, (például egy le nem utazott egyszeri, vagy egy olyan kétszeri vízum, amely alapján csak egyszer utazott be az országba, vagy egy fel nem használt többszöri vízum), azt ajánljuk, hogy az okmányokat az új vízum kérelméhez nem hamarabb, mint 10 nappal az érvényessége lejárta előtt nyújtsa be.


6. HOL KAPOK INFORMÁCIÓT ARRÓL, HOGY MILYEN TIPUSÚ VÍZUMRA VAN SZÜKSÉGEM?

A vízumok típusairól az Orosz Vízum Központ honlapján a „Vízum kategóriák” fejezetnél, vagy az Orosz Föderáció Nagykövetségének honlapján (*feltüntetni az országot) talál információt.


7. MILYEN TIPUSÚ BIZTOSÍTÁSRA VAN SZÜKSÉGEM?

A biztosítás fedezi az otthontól távol történt váratlan megbetegedéssel, vagy szerencsétlenséggel kapcsolatos költségeket:

- Mentők, kórházi és orvosi ellátás és gyógyszerek kifizetését;
- A beteg hazaszállításának költségeit;
- A biztosított személy kíséretének elhelyezésének és lakhatásának költségeit;
- Halállal végződő szerencsétlenség esetén a külföldi temetés, vagy a test hazaszállításának költségeit.

Az Orosz Föderációba érvényes vízum kiállításához be kell nyújtani egy, az Oroszországi partnerrel szerződés alapján kölcsönös biztosítási kötelezettségeket vállaló Társaság eredeti levelét, amely a biztosítási kötvény érvényességét igazolja. az utazási balesetbiztosítási kötvénynt. („Figyelem” hivatkozás).

A biztosításnak Oroszország egész területére és az ott tartózkodás egész időtartamára érvényesnek kell lennie.

Többszöri éves vízumot igénylőknek elég olyan biztosítást benyújtani, amely az első utazás időtartamára szól.


8. MILYEN ESETEKBEN KELL IGAZOLÁS NEGATÍV HIV-TESZTRŐL?

Igazolást negatív HIV-tesztről a Szövetségi Migrácios Szolgálat (FMSZ RF) meghívói alapján kiállított munkavállalói, vagy tanulmányi vízum (egyszeri, kétszeri, vagy többszöri) igénylése esetén kell benyújtani, ugyanis ezeket a vízumokat Oroszországban meg lehet hosszabbítani.


9. MILYEN OKMÁNYOKAT ÉS MILYEN ESETEKBEN KÖTELEZŐ FELTÉTLENÜL EREDETI PÉLDÁNYBAN BENYÚJTANI?

Az alábbi okmányokból csak az eredeti példány fogadható el:

- A vízum tervezett lejárati dátumától számítva legalább 6 hónapig érvényes útlevél (a vízum tervezett kezdeti dátumától számítva 1,5 évig érvényes útlevél munkavállalási vagy tanulmányi vízum igénylése esetén);
- Vízumkérdőív, kinyomtatva, igénylő által személyesen aláírva. Az aláírásnak egyeznie kell az útlevélben szereplővel;
Fénykép;
- Többszöri vízum igénylése esetén eredeti meghívólevél. Bármilyen, a Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSZ RF), meghívója alapján igényelt magán- és, többszöri munkavállalási, tanulmányi, humanitárius, és üzleti vízum igénylése esetén az eredeti meghívólevél benyújtása kötelező;
- Az FMSZ RFmeghívójának másolata csak egyszeri, vagy kétszeri üzleti, illetve humanitárius vízum igénylése esetén adható be azzal a kitétellel, hogy szükség esetén a konzulátusi hivatal bekérheti a meghívólevél eredeti példányát.

Figyelem! A Konzulátusi hivatalnak jogában áll bekéretni a korábban másolatban benyújtott okmányok eredeti példányát.


10. MELY ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK NEM KELL VÍZUM AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ TERÜLETÉRE?

Azon ország állampolgárainak nincs szükségük vízumra a belépéshez az Orosz Föderáció területére, amelyek kölcsönös Megállapodást kötöttek Oroszországgal a vízumrendszer eltörléséről, vagy könnyítéséről.

Többnyire vízum nélkül rövid távú tartózkodás lehetséges (nem több, mint 90 nap minden 180 nap után az évben). Ennél hosszabb időtartamú tartózkodás esetén igényelni kell a megfelelő hosszú távú vízumot.

Valamint nincs szükség vízumra a „72 óra vízum nélkül” program alapján történő ki- és beutazás esetén (komp).


11. NEM EU TAGORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRA VAGYOK, MILXEN FELTÉTELLEL KAPHATOK VÍZUMOT?

A nem EU tagországok állampolgárai az Orosz Föderáció területére érvényes vízumot csak turista meghívólevél, az Orosz Föderáció Szövetségi Migrációs Szolgálata (FMSZ RF), vagy a Külügyminisztérium meghívója alapján igényelhetnek (ha az Orosz Föderáció nemzetközi megállapodása nem rendelkezik másképpen).

Emellett, ha a meghívólevélben fel van tüntetve a lakhely (*MAGYARORSZÁG), be kell mutatni Magyarorszagon tartózkodás törvényességét igazoló okmányokat (tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, lakbérről szóló, vagy villanyszámla).

Bevándorlás szempontjából veszélyes országok állampolgárai a vízumkérelmet csak személyesen adhatják be, és csak állandó tartózkodási engedéllyel Magyarországon, illetve a visszaútra érvényes jegy birtokában.


12. MILYEN OKMÁNYOKAT KELL BENYÚJTANI AUSZTRÁLIA, USA, NAGY-BRITANNIA, KANADA ÉS GRÚZIA ÁLLAMPOLGÁRAINAK?

A felsorolt országok állampolgárainak egy kétoldalas vízum kérdőívet kell kitölteniük.

Ausztrália állampolgárainak részletes önéletrajzot is (orosz fordítással!) be kell nyújtaniuk.

A felsorolt országok minden állampolgárának a többszöri vízum igénylésekor a vízum kérdőív két példányát kell benyújtani. Az egyik példány lehet másolat.


13. HÁNY NAPIG TARTHAT AZ UTAZÁS TURISTA VÍZUMMAL?

Turista vízummal egy hónapig (30 nap) lehet tartózkodni Oroszország területén.

Azonban, ha az utazás időtartama több, mint 15 nap, be kell nyújtani az Ön oroszországi tartózkodásának az utat szervező utazási iroda által készített részletes programját, valamint a turisztikai szolgáltatások teljes kifizetését igazoló okmányokat (az Ön nevére szóló számla, befizetési bizonylat, vagy bankszámla kivonat, ha Ön bankkártyával, vagy átutalással fizetett).


14. ÁTSZÁLLOK EGYIK JÁRATRÓL A MÁSIKRA EGY OROSZORZSÁGI REPÜLŐTÉREN, SZÜKSÉGEM VAN VÍZUMRA?

Abban az esetben, ha az átszállás a tranzit zónán és 24 órán, vagy terminálon belül történik, tranzit vízumra nincs szükség. Azonban ebben az esetben Ön nem hagyhatja el a repülőteret.

Repülőtéren történő átszállás esetén csak akkor van szükség tranzit vízumra, ha az utas több, mint 24 órát tartózkodik a tranzit zónában.

Javasoljuk, hogy a repülőjegye vásárlásakor érdeklődje meg, hogy az adott útvonalnál szüksége lesz-e tranzit vízumra. FIGYELEM! Abban az esetben, ha Ön tranzitra kényszerül, a vízumot a repülőtér konzuli irodájában megigényelheti.


15. OROSZORSZÁGBAN SZERETNÉK SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL UTAZNI, MILYEN KIEGÉSZÍTŐ OKMÁNYOKRA VAN SZÜKSÉGEM?

Tisztában kell lenni azzal, hogy átutazás (tranzit) személygépkocsival és az utazás személygépkocsival – két különböző eset.

Tranzit (átutazás) – Oroszország területének kényszerű keresztezése a legrövidebb útvonal mentén, például amikor a célországba más módon nem lehet eljutni, vagy az több ideig tart.

A tranzithoz szükséges időt a feltételezett átlagosan naponta 500 km megtétele alapján számítják ki a legrövidebb útvonalon (ellenőrizhetik a számításaikat például a google.maps segítségével).

Utazás gépkocsival Oroszországban minden más útvonalon már mint általános, vagy autós turizmusnak számít. Ebben az esetben a vízum igényléséhez a megállók helyeire szóló szállodáktól kapott kifizetett vouchereket, vagy egy visszaigazolást bármelyik, az Orosz Föderáció Külügyminisztériumánál akkreditált utazási irodától, amely kiválasztja Önnek az optimális útvonalat és szálláshelyeket (szállodák az útvonal mentén). Az utazás célja ebben az esetben autós turizmus.

A vízumigényléshez nem kell bemutatni a gépkocsi okmányait és biztosítását, de ezekre szükség lesz a határátkelésnél és az utazás során.


16. IGÉNYELHETEK-E GYORSÍTOTT ÜGYINTÉZÉST? MENNYI IDEIG TART AZ ELBÍRÁLÁS?

A konzuli hivatal elbírálásával történő gyorsított (3 munkanapon belüli) ügyintézéshez benyújthatják dokumentumaikat az Orosz Vízum Központon keresztül.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a gyorsított ügyintézés kérelmezése esetén az elbírálás Nagykövet vagy a Főkonzul által történik.

Szolgáltatási díj a vízum sürgősségtől függetlenül felszámításra kerül. További információért kérjük, forduljon az Önhöz legközelebbi Vízum Központba.


17.HOGYAN KELL BEJELENTENI A TARTÓZKODÁSI HELYET OROSZORSZÁGBAN?

A külföldi állampolgár az Orosz Föderációba való megérkezése után hét munkanapon belül köteles bejelenteni a tartózkodási helyét a Szövetségi Migrációs Szolgálat területi kirendeltségénél, ami alatt a lakcím bejelentését kell érteni és a tartózkodási hely igazolását. A regisztráció ügyintézése a fogadó fél kötelezettsége alá esik.

A fogadó fél részére fel kell mutatni az érvényes útlevelet és a migrációs kártyát, amely az Orosz Föderációba való belépéskor kitöltendő. Az  útlevél és a migrációs kártya senkinek nem adható át.

A fogadó fél lehet:  orosz állampolgár, külföldi állampolgár, illetve hontalan státusszal rendelkező személy, aki az Orosz  Föderációban állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, valamint jogi személyek, leányvállalatok vagy képviseletek, ahol a külföldi állampolgár ténylegesen lakik (tartózkodik) vagy dolgozik. 

A szállodában lakó vendégeknél a szállodai adminisztráció a fogadó fél, amely egy napon belül köteles bejelenti az Ön érkezését a Szövetségi Migrációs Szolgálatnál, valamint elvégezni az összes szükséges regisztrációs és ezzel kapcsolatos ügyintézést, továbbá, felelősséget vállal a tartózkodási szabályok  betartásáért.

Az Ön kiutazásakor  a fogadó fél köteles egy  napon belül tájékoztatni a  Szövetségi Migrációs Szolgálat területi kirendeltségét, ami a bejelentő formanyomtatvány perforált része visszajuttatásával történik.

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele
  A bejelentőlap benyújtásának módja:
  • Személyesen
  • Jogi személy által
  • Multifunkciónális központokon keresztül

  A regisztrációs szelvény megszerzése:
  • Személyesen
  • Jogi személy által
  • Multifunkciónális központokon keresztül


 2. Határidők:
  A szolgáltatás teljesítésének a határideje:
  1 munkanap

  A szolgáltatásnyújtás bejegyzésének a határideje:
  1 munkanap

 3. Jogosultak köre:
  • Jogi személyek
  • Külföldi állampolgárok
  • Hontalan státusszal rendelkező személyek


 4. A szolgáltatás igénybévételének az alapja:
  A nyilvántartó lapot az összes szükséges iratokkal együtt a fogadó fél vagy külföldi állampolgár köteles eljuttatni a Szövetségi Migrációs Szolgálat területi kirendeltségéhez személyesen vagy postai úton.

 5. Szolgáltatásnyújtás eredménye:
  A tartózkodási hely bejelentése