Nyilatkozat

 

 

TUDNIVALÓK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL 

Társaságunk, a Visa Handling Services Kft (a továbbiakban röviden «VHS») fokozott figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére. A VHS minden lehetséges feltételt megteremt az optimális védelem biztosításához a kapott megrendeléseket kísérő személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata terén. Ezért a VHS a megrendelők adatait kizárólag a törvényi rendelkezések (Általános adatvédelmi rendelkezések, 2003. évi távközlési törvény) szem előtt tartásával kezeli. A „Tudnivalók a személyes adatok védelméről” című dokumentum a weboldalunkon történő adatfeldolgozás különleges szempontjairól nyújt tájékoztatást.

A VHS az ügyfelek olyan személyes adatait gyűjti, amelyekre a vízumok megkapásához szükséges kérelmek benyújtásához van szükség, írásos formában, nem automatizált eljárások felhasználásával. A hitelesség és a teljesség ellenőrzése után ezek a tudnivalók szintén nem automatizált módon kerülnek a megfelelő ország illetékes hivatalához további feldolgozás és döntéshozatal céljából.

A személyes adatok feldolgozása, továbbítása és tárolása

A VHS a személyes adatok feldolgozását kizárólag az igénylővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából végzi. A megfelelő adatok feldolgozásának, továbbításának és tárolásának módszerét és terjedelmét az illetékes vízumügyi szolgálat követelményei határozzák meg. A VHS nem képes befolyásolni egyik vagy másik ország vízumügyi szolgálatának előírásait, azonban magától értetődik, hogy azokról a lehető legkorábbi időpontban tájékoztatjuk Önt.

A VHS az igénylő személyes adatait nem a saját kereskedelmi céljai érdekében dolgozza fel, továbbítja és tárolja, egyebek között semmiféle olyan célból, amely ne volna kapcsolatban a szerződéses kötelezettségeivel (vízumkiadás támogatása) vagy az igénylő számára nyújtott szerződéses szolgáltatások elszámolásával.

A következő személyes adatok feldolgozására kerül sor:

Családnév, apai név, utónév; cím és kapcsolati adatok (telefonszám, elektronikus levélcím, telefax, honlap); születés időpontja; állampolgárság; nem; családi állapot; az útlevél száma; az útlevél kiadásának kelte; az útlevél lejáratának napja; az igényelt vízum kategóriája és fajtája; a kiadott vízumok mennyisége; a beutazás és kiutazás kelte; az utazás célja; az utazás útvonala; a fogadó szervezetre vonatkozó összes tudnivaló, amennyiben van ilyen (megnevezés és kapcsolati adatok, mint például telefonszám, elektronikus levélcím, telefax, honlap); utolsó munkahely; tudnivalók a korábbi utazásokról (ha szükséges a vízum kiadásához); tudnivalók a külföldre utazók egészségbiztosításáról; tartózkodási engedély és igazolás a magyarországi regisztráció helyszínéről (nem EU vagy EGK tagországok állampolgárai esetén); szükség esetén, tartós munkavállalási vagy tanulmányi vízum kiadásakor, igazolás ВИЧ (???) hiányáról; szükség esetén fogyatékossági igazolás a konzuli díj megfizetése alól való mentesítés céljából.

A személyes adatokhoz való hozzáférésre az alábbi személyek vagy intézmények jogosultak:

  • Oroszország: az Orosz Föderáció Nagykövetségének vagy Főkonzulátusának hivatalos vízumügyi osztálya;
  • A VHS irodai személyzete és szolgáltatásainak nyújtói; a közvetlen terhelés megvalósítására feljogosított bankok; az éves mérlegbeszámoló elkészítésével megbízott adótanácsadók; peres eljárásokban a kintlevőségek sikertelen beszedése esetén érintett tartozásbehajtó ügynökség, jogi társaság és bíróságok; a Pénzügyminisztérium, például külső könyvvizsgálat végrehajtása során.

Társaságunk, a VHS általában nem szolgáltat ki információt harmadik fél számára, a fent felsorolt esetekben azonban kötelesek vagyunk a megfelelő információ feltárására.

A személyes adatokat csaknem mindig csupán a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam lejártáig tároljuk. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő vízumügyi osztályhoz való továbbítást követően (általában legkésőbb 14 nap múlva) az adatokat töröljük. Bizonyos speciális személyes adatok ennél hosszabb idejű megőrzését (általában az adott naptári év végétől számított további hét év) a járulékokról és díjakról szóló törvényi rendelkezések, valamint olyan körülmények alapozhatják meg, amikor a hasonló adatokra peres eljárások során használandó bizonyítékokként van szükség.

Ha az adatok tárolásának jogalapját csak az igénylő hozzájárulása alapozza meg, akkor az igénylőnek joga van kérni az adatainak tetszés szerinti időpontban való törlését.

Tudnivalók az Ön jogairól

Önnek joga van tájékoztató információ megkapására, javítások megtételére, törlésre, korlátozások meghatározására, az adatok áthelyezésére és panaszok, kifogások benyújtására. Ehhez Önnek a VHS-hez kell fordulnia. Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása során sérültek a személyes adatok védelméről szóló törvényi rendelkezések, vagy sérültek az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogai, akkor panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz is.

Ha kifejezte a hozzájárulását az adatainak meghatározott céllal történő feldolgozásához (mivel itt egyebek között olyan bizalmas adatokról is szó lehet, mint az egészségi állapotra vonatkozó tudnivalók), akkor Ön bármikor jogosult az adatfeldolgozásnak az Ön így kifejezett hozzájárulásán alapuló megtagadására anélkül, hogy ez befolyásolna bármely más, az adatainak feldolgozásával kapcsolatos eljárásból adódó következményt.