Tranzit vízum

 

Tranzit vízum

 

Fontos tudni

Általános egyszeri tranzit vízum magyarország és egyéb országok állampolgárai, valamint hontalan státusszal bíró személyek adható az Orosz Föderáció területén történő átutazás céljából - gépjárművel, vagy vonattal maximum 10 nap időtartamra, légi közlekedéssel maximum 3 nap időtartamra. Feltételei: érvényes, az Orosz Föderációból kiutazást igazoló jegyek, szomszédos országba belépést igazoló érvényes vízum, vagy a célország vízuma, illetve a célország által kiadott útlevél.

Az Orosz Föderáció területén személygépkocsival, vagy teherautóval átutazó külföldi állampolgár részére a tranzit vízum a legrövidebb útvonal megtételéhez szükséges időre (de nem több, mint 10 napra) adható ki. A vízum érvényességének időtartamát ebben az esetben a feltételezett átlagosan naponta 500 km megtétele alapján számítják ki.

kétszeri tranzit vízum érvényességének időtartama nem lehet több, mint egy hónap. Ha a külföldi állampolgárnak át kell utaznia Oroszország területén a harmadik országba és több, mint egy hónap múlva kell megtennie az utat visszafelé, ebben az esetben egyszeri tranzit vízumot kell igényelni, a visszaútra a második tranzit vízumot a célországban működő orosz konzulátuson kell megigényelni.

Annak a külföldi állampolgárnak, aki átszállás nélkül légi úton átrepül az Orosz Föderáció területe fölött, tranzit vízumra nincs szüksége.

Nemzetközi légitársaságok járataival érkező és Orosz Föderáció területén ugyanazon a repülőtéren átszállással a célország felé továbbrepülő külföldi állampolgárnak (feltéve, hogy az adott repülőtéren van tranzit zóna), ha rendelkezik a célországba beutazáshoz szükséges okmányokkal és az érkezéstől számított 24 órán belüli továbbutazás időpontjára szóló visszaigazolt repülőjeggyel, tranzit vízumra nincs szüksége.

A tranzit zóna elhagyásához tranzit vízumra van szükség.

Figyelem! A vámunióról szóló, az Orosz Föderáció, Fehéroroszország és Kazahsztán közötti megállapodás hatálybalépését követően az összes járatot ezek között az országok között belföldinek tekintik. Így útlevél ellenőrzést csak az egyik országban végzik. Emiatt az utasok, akik oroszországi átszállással utaznak Fehéroroszországba vagy Kazahsztánba, kötelesek rendelkezni tranzit vízummal.

Figyelem! Az egészségügyi biztosítási kötvénynek tartalmaznia kell:

 1. a szerződés megkötésének időpontját;
 2. a kötvény számát;
 3. a biztosított vezeték- és utónevét (apai nevét, ha van);
 4. a biztosító társaság adatait;
 5. egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító vízum esetén a kötvénynek érvényesnek kell lennie az Oroszországban való tartózkodás teljes időtartamára, többszöri belépésre jogosító vízum esetén pedig az első utazás időtartamára;
 6. a sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő hazaszállításbeleértve a földi maradványok repatriálását, szolgáltatásainak felsorolását;
 7. érvényességi terület: az egész világ vagy az Orosz Föderáció, vagy Európa, Oroszországot is beleértve;
 8. a biztosító társaság aláírása.

Nem fogadják be elbírálásra azokat a biztosítási kötvényeket, írásbeli nyilatkozatokat, amelyek nem tartalmazzák a fenti feltételeket, sem biztosító társaságok pecséttel ellátott formanyomtatványait stb.

Szükséges okmányok

Az általános egyszeri, vagy kétszeri tranzit vízum kérelméhez a következő okmányokat kell bemutatni:

 1. Az Orosz Föderáció területéről ki- és beutazásról szóló érvényes jegyek;

 2. Az Orosz Föderációval határos országba, vagy a cél országba belépésre jogosító vízum, vagy a célország útlevele, vagy a megállás szükségességét indokoló levél, ha a nemzetközi egyezmény mást nem ír elő. Az olyan országok állampolgárai számára, akik a szomszédos országba, vagy célországba a közöttük lévő egyezmény alapján engedély nélküli belépésre jogosultak, a vízum felmutatása nem kötelező;

 3. Útlevél, amelyben van két üres oldal és a vízum tervezett lejárati dátumától számítva legalább 6 hónapig érvényes;

 4. Vízumkérő lap, a visa.kdmid.ru honlapján kitöltve, kinyomtatva és a kérelmező által saját kezűleg aláírva;
  (A dokumentumok leadási helyének kiválasztásakor azt a Vízum Központot kell megjelölni, amelyben le szeretné adni dokumentumait)

  Az Orosz Vízum Központ szolgáltatásaként kérhetik a vízum kérdőív kitöltését.

 5. 3,5x4,5 cm-es színes fénykép, világos alapon, jól látható, szemből fényképezett arccal, sötét szemüveg nélkül és fedetlen fejjel (ez utóbbi nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik nemzeti vagy vallási hovatartozásuk miatt az útlevelükben lévő fényképen fedett fejjel láthatók). Budapesti orosz vízum központban ígénybe veheti az expressz-fotó készítési szolgáltatásunkat;

 6. Utazási balesetbiztosítási kötvény, mely érvényes az Orosz Föderáció területén és lefedi a vízum érvényességének idejét, kivéve a kölcsönösségen alapuló eseteket.

Figyelem! A konzuli hivatalnak jogában áll a vízumigényléshez kiegészítő dokumentumokat bekérni, az igénylőt személyes beszélgetésre behívni vagy meghosszabbítani a vízum kiadásához szükséges időt.

A konzuli illetéket és az ügyintézési díjat közvetlenül a Vízum Központban lehet befizetni.

Díjak és határidõk

Magyarország és EU tagállamok állampolgárai számára

Elbírálás időtartama Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
Összesen kiegészítő szolgáltatásokat
       

Kézbesítő 
szolgálat *

4-10 munkanap 11025 HUF 8440 HUF 19465 HUF  +5000 HUF
1-3 munkanap 22050 HUF 8440 HUF  30490 HUF +5000 HUF

*További részletek a futárszállítási feltételekről, lásd itt.


Figyelem!
Ha Ön hontalan státuszban lévő személy illetve nem Magyarország vagy EU tagállamok állampolgára, legyen szíves, érdeklődjön az Önre vonatkozó vízumdíjáról az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél.

Egyéb országok állampolgárainak, illetve hontalan státuszban lévő személyek számára a vízumok elbírálási időtartama, valamint a vízumdíjak összege „Az Orosz Föderáció konzulátusi hivatal a konzuli szolgáltatásokért kiszabott díjszabása” alapján történik.

Kérdőív kitöltése

A vízum kérdőív kitöltéséhez látogassa meg a visa.kdmid.ru weboldalt


Kiegészítő szolgáltatás: Az online vízumigénylőlap kitöltése

A dokumentumok beadásakor igénybe veheti az Orosz Vízum Központ kiegészítő szolgáltatásait: vízum igénylőlap kitöltését vagy az igénylőlapon helytelenül kitöltött adatok javítását.

A vízum igénylőlap a dokumentumok beadásakor és a kérelmező által benyújtott információk alapján kitöltendő, a kérelmező személyes aláírásával érvényes.

A szolgáltatást az ügyintézési díjon felül számolják fel, aminek a díja 1500 Ft / igénylőlap. A fenti szolgáltatást, a dokumentumok beadásakor, az Orosz Vízum Központ ügyintézőjénél vehetik igénybe.

Szolgaltatás

Tisztel ügyfeleink !

Tájékoztatjuk, hogy az orosz vízum központokban a további kiegészítő szolgáltatásokat veheti igénybe:

Fontos:

Az igénybe vett szolgáltatások nem befolyásolják a kérelem elbírálását és nem garantálja a vízum kiadását;

 • A kiegészítő szolgáltatások árát az ügyintézési díjon felül kell megfizetni.
 • A fenn felsorolt szolgáltatások csak az kérésükre történik
 • Legyenek szívesek, tájékozódjanak a kiegészítő szolgáltatás feltételeiről igénybevételük előtt.