Munkavállalási vízum

 

Munkavállalási vízum

 

Fontos tudni

Egyszerü munkavállalási vízum magyarország és egyéb országok állampolgárai, valamint hontalan státusszal bíró személyeknek adható, akik munkavégzés céljából utaznak be az Orosz Föderációba, a Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSz) által az orosz törvénykezéssel összhangban kiállított meghívólevél alapján, az orosz Szövetségi Migrációs Szolgálat által történő későbbi meghosszabbítás lehetőségével.

A vízum meghosszabbításának alapjául az Orosz Föderáció törvényhozásával összhangban lévő, munkavégzésről vagy szolgáltatásokról szóló munka-, vagy polgári-munkaszerződés szolgál.

A munkavállalási vízum csak 90 napig érvényes és egyszeri belépésre jogosít fel (kivéve a magasan kvalifikált szakembereket).

Figyelem! Az egészségügyi biztosítási kötvénynek tartalmaznia kell:

 1. a szerződés megkötésének időpontját;
 2. a kötvény számát;
 3. a biztosított vezeték- és utónevét (apai nevét, ha van);
 4. a biztosító társaság adatait;
 5. egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító vízum esetén a kötvénynek érvényesnek kell lennie az Oroszországban való tartózkodás teljes időtartamára, többszöri belépésre jogosító vízum esetén pedig az első utazás időtartamára;
 6. a sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő hazaszállításbeleértve a földi maradványok repatriálását, szolgáltatásainak felsorolását;
 7. érvényességi terület: az egész világ vagy az Orosz Föderáció, vagy Európa, Oroszországot is beleértve;
 8. a biztosító társaság aláírása.

Nem fogadják be elbírálásra azokat a biztosítási kötvényeket, írásbeli nyilatkozatokat, amelyek nem tartalmazzák a fenti feltételeket, sem biztosító társaságok pecséttel ellátott formanyomtatványait stb.

Szükséges okmányok

Egyszeri belépésre jogosító egyszerű vagy többszöri munkavállalási vízum igényléséhez szükséges:

 1. A Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSz) által kiállított meghívólevél az orosz Föderációba;

 2. A vízum kezdete után még másfél évig érvényes útlevél, minimum két tiszta oldallal a vízum számára;

 3. Vízumkérő lap, a visa.kdmid.ru honlapján kitöltve, kinyomtatva és a kérelmező által saját kezűleg aláírva;
  (A dokumentumok leadási helyének kiválasztásakor azt a Vízum Központot kell megjelölni, amelyben le szeretné adni dokumentumait)

  Az Orosz Vízum Központ szolgáltatásaként kérhetik a vízum kérdőív kitöltését.

 4. 3,5x4,5 cm-es színes fénykép, világos alapon, jól látható, szemből fényképezett arccal, sötét szemüveg nélkül és fedetlen fejjel (ez utóbbi nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik nemzeti vagy vallási hovatartozásuk miatt az útlevelükben lévő fényképen fedett fejjel láthatók). Budapesti orosz vízum központban ígénybe veheti az expressz-fotó készítési szolgáltatásunkat;

 5. Utazási balesetbiztosítási kötvény, mely érvényes az Orosz Föderáció területén és lefedi a vízum érvényességének idejét, kivéve a kölcsönösségen alapuló eseteket;

 6. Amennyiben a külföldi állampolgár három hónapnál hosszabb tartózkodást kérvényez, igazolás arról, hogy nem HIV-fertőzött.

Figyelem! A konzuli hivatalnak jogában áll a vízumigényléshez kiegészítő dokumentumokat bekérni, az igénylőt személyes beszélgetésre behívni vagy meghosszabbítani a vízum kiadásához szükséges időt.

A konzuli illetéket és az ügyintézési díjat közvetlenül a Vízum Központban lehet befizetni.

Díjak és határidõk

Magyarország állampolgárai számára

Elbírálás időtartama Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)

Összesen

kiegészítő szolgáltatásokat
Egyszeri      

Kézbesítő 
szolgálat * 

4-10 munkanap 23200 HUF 8440 HUF 31640 HUF  +5000 HUF 
1-3 munkanap 46400 HUF 8440 HUF  54840 HUF +5000 HUF 
Többszöri        
4-10 munkanap 69600 HUF 8440 HUF  78040 HUF +5000 HUF 
1-3 munkanap 139200 HUF 8440 HUF  147640 HUF  +5000 HUF

*További részletek a futárszállítási feltételekről, lásd itt


Figyelem! Ha Ön nem magyar állampolgár, illetve hontalan státuszban lévő személy, legyen szíves, érdeklődjön az Önre vonatkozó vízumdíjáról az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél.

Egyéb országok állampolgárainak, illetve hontalan státuszban lévő személyek számára a vízumok elbírálási időtartama, valamint a vízumdíjak összege „Az Orosz Föderáció konzulátusi hivatal a konzuli szolgáltatásokért kiszabott díjszabása” alapján történik.

 

Kérdőív kitöltése

A vízum kérdőív kitöltéséhez látogassa meg a visa.kdmid.ru weboldalt

 

Kiegészítő szolgáltatás: Az online vízumigénylőlap kitöltése

A dokumentumok beadásakor igénybe veheti az Orosz Vízum Központ kiegészítő szolgáltatásait: vízum igénylőlap kitöltését vagy az igénylőlapon helytelenül kitöltött adatok javítását.

A vízum igénylőlap a dokumentumok beadásakor és a kérelmező által benyújtott információk alapján kitöltendő, a kérelmező személyes aláírásával érvényes.

A szolgáltatást az ügyintézési díjon felül számolják fel, aminek a díja 1500 Ft / igénylőlap. A fenti szolgáltatást, a dokumentumok beadásakor, az Orosz Vízum Központ ügyintézőjénél vehetik igénybe. 

Szolgaltatás

Tisztel ügyfeleink !

Tájékoztatjuk, hogy az orosz vízum központokban a további kiegészítő szolgáltatásokat veheti igénybe:

Fontos:

Az igénybe vett szolgáltatások nem befolyásolják a kérelem elbírálását és nem garantálja a vízum kiadását;

 • A kiegészítő szolgáltatások árát az ügyintézési díjon felül kell megfizetni.
 • A fenn felsorolt szolgáltatások csak az kérésükre történik
 • Legyenek szívesek, tájékozódjanak a kiegészítő szolgáltatás feltételeiről igénybevételük előtt.