Magán vízum

 

Magán vízum

 

Fontos tudni

Egyszerű magán vízum magyarország és egyéb országok állampolgárai, valamint hontalan státusszal bíró személyeknek adják ki,

 1. akik vendégségbe érkeznek az Orosz Föderációba, az Orosz Föderáció állampolgára, az Orosz Föderációban tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, vagy jogi személy kérvényére az Orosz Föderáció Migrácios Szolgálata által kiállított meghívólevél alapján;
 2. Az Orosz Föderáció állampolgárának, a konzuli hivatal vezetőjének címzett írásbeli nyilatkozata alapján,családtagjainak, akik külföldi állampolgárok, vele közös belépéséről Oroszországba;
 3. Akik az EU állampolgára közeli rokonai, amely hivatalosan tartozódik Oroszország területén, közjegyzővel hitelesített írásbeli kérvénye alapján.

Egyszerű magán vízumot adnak ki abban az esetben is, ha az Orosz Föderációba történő beutazás sürgős gyógykezelés céljából történik, illetve ha egy közeli rokon súlyos betegsége vagy halála teszi szükségessé – amennyiben az igénylő igazolni tudja a sürgős gyógykezelés szükségességét, illetve a közeli rokon súlyos betegségét vagy halálát.

Az egyszerű egyéni vízum maximum 90 napra adható és egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosít.

Figyelem! Az egészségügyi biztosítási kötvénynek tartalmaznia kell:

 1. a szerződés megkötésének időpontját;
 2. a kötvény számát;
 3. a biztosított vezeték- és utónevét (apai nevét, ha van);
 4. a biztosító társaság adatait;
 5. egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító vízum esetén a kötvénynek érvényesnek kell lennie az Oroszországban való tartózkodás teljes időtartamára, többszöri belépésre jogosító vízum esetén pedig az első utazás időtartamára;
 6. a sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő hazaszállításbeleértve a földi maradványok repatriálását, szolgáltatásainak felsorolását;
 7. érvényességi terület: az egész világ vagy az Orosz Föderáció, vagy Európa, Oroszországot is beleértve;
 8. a biztosító társaság aláírása.

Nem fogadják be elbírálásra azokat a biztosítási kötvényeket, írásbeli nyilatkozatokat, amelyek nem tartalmazzák a fenti feltételeket, sem biztosító társaságok pecséttel ellátott formanyomtatványait stb.

Speciális esetek

Azon személyeknek, akik katonai vagy polgári temetésre utaznak, a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk (Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásnak megfelelően):

 • A temetés tényét igazoló dokumentum eredetijét vagy hitelesített másolatát. A dokumentumot oroszországi szervezetektől vagy a Vöröskereszttől kell beszerezni.
 • Az elhunyt és az igénylő között fennálló (egyenes ági*) rokonságot igazoló dokumentum eredetijét vagy hitelesített másolatát. *Egyenes ági rokonnak számítanak a szülők, gyermekek, unokák, házastársak, nagyszülők, testvérek.
 • A katonai vagy polgári temetésen részt vevő személyeknek általában rövid időtartamra, maximum 14 napig érvényes egyéni vízumot adnak ki.

Sürgős gyógykezelésre, illetve közeli rokon súlyos betegsége vagy halála miatt szükséges beutazáshoz az Orosz Föderáció területére az egyszerű egyéni vízumot a külföldi állampolgár kérésére az Orosz Föderáció Nagykövetének vagy Főkonzuljának határozata alapján adják ki.

A kérvényhez csatolni kell:

 • egy oroszországi egészségügyi intézmény hivatalos formanyomtatványon megírt, pecséttel ellátott írásos nyilatkozatát a sürgős orvosi ellátás, a sürgős kórházi elhelyezés vagy a sürgős kivizsgálás szükségességéről, illetőleg a meglátogatandó személy súlyos, állandó ápolást igénylő betegségéről
 • vagy az állampolgár (az igénylő közeli rokonának) halotti bizonyítványát (Közeli rokonnak számítanak a házastársak, gyermekek, testvérek, szülők, beleértve a házastárs szüleit is, amennyiben az egyik házastárs a kísérő fél.)
 • vagy a távközlési hivatal felelős tisztségviselője által hitelesített nemzetközi táviratot az állampolgár haláláról
 • az igénylő és a meglátogatandó személy vagy az igénylő és az elhunyt között fennálló közeli rokonságot igazoló dokumentumot.

Szükséges okmányok

Egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító magán vízum igényléséhez szükséges:

 1. A Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSz) által kiállított meghívólevél az orosz Föderációbavagy

 2. Az Orosz Föderáció állampolgárának a konzuli hivatal vezetője részére címzett írásos nyilatkozata az Oroszországba vele együtt kiutazó, külföldi állampolgárságú családtagjairól; vagy

  Vízum benyujtási kerelem az Orosz vízum központba Debrecenben

  Vízum benyujtási kerelem az Orosz vízum központba Budapesten

  A nyilatkozathoz csatolni kell:

  • a kérelmező oroszországi útlevélének másolatát;
  • a rokonsági fokot bizonyító dokumentumokat (a kiskorú gyermeknél a születési anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve a házassági anyakönyvi kivonat másolatát).

 3. Az Orosz Föderáció állampolgárának a konzuli hivatal vezetője részére címzett írásos, közjegyző által hitelesített nyilatkozata az Orosz Föderációba vele együtt beutazó, külföldi állampolgárságú közeli hozzátartozóiról*- házastársáról vagy kiskorú gyermekeiről, szülőkről, nagyszülőkről, unokákról.A meghívó személytartózkodási jogszerűségét meg kell erősítenie a nyilatkozathoz csatolt dokumentumok másolatával, amelyek igazolják a státuszát, mint a lakóhely, az ideiglenes tartózkodási engedély, tanulmányi vagy munkavállalási vízum;

  *Arokonsági fok bizonyítékaként be kell nyújtani arra vonatkozó, az anyakönyvvezető által kiadott bizonyítványok másolatát vagy hasonló, külföldön kiállított dokumentumokat. A nagyszülők, unokáknyilatkozatai esetén - két arra vonatkozó anyakönyvi bizonyítvány vagy hasonló, külföldön kiállított dokumentum, amelyek bizonyítják az egyenes ágú rokonságot.

 4. A vízum lejárta után még hat hónapig érvényes útlevél, minimum két tiszta oldallal a vízum számára;

 5. Vízumkérő lap, a visa.kdmid.ru honlapján kitöltve, kinyomtatva és a kérelmező által saját kezűleg aláírva;
  (A dokumentumok leadási helyének kiválasztásakor azt a Vízum Központot kell megjelölni, amelyben le szeretné adni dokumentumait)

  Az Orosz Vízum Központ szolgáltatásaként kérhetik a vízum kérdőív kitöltését.

 6. 3,5x4,5 cm-es színes fénykép, világos alapon, jól látható, szemből fényképezett arccal, sötét szemüveg nélkül és fedetlen fejjel (ez utóbbi nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik nemzeti vagy vallási hovatartozásuk miatt az útlevelükben lévő fényképen fedett fejjel láthatók). Budapesti orosz vízum központban ígénybe veheti az expressz-fotó készítési szolgáltatásunkat;

 7. Az utazási balesetbiztosítási kötvény, mely érvényes az Orosz Föderáció területén és lefedi a vízum érvényességének idejét, kivéve a kölcsönösségen alapuló eseteket.

Figyelem! A konzuli hivatalnak jogában áll a vízumigényléshez kiegészítő dokumentumokat bekérni, az igénylőt személyes beszélgetésre behívni vagy meghosszabbítani a vízum kiadásához szükséges időt.

A konzuli illetéket és az ügyintézési díjat közvetlenül a Vízum Központban lehet befizetni.

Figyelem! Amennyiben Ön nem magyar állampolgár, következő kiegészítő dokumentumokat kell benyújtani:

1. 90 napnál hosszabb időre szóló, folyamatos tartozkodási engedélyt az alábbi országok állampolgárai esetén: Albánia, Bahrein, Venezuela, Egyiptom, Haiti, Írország, Lesotho, Líbia, Macedónia, Mali, Mexikó, Új-Zéland, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia, Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország, Sierra Leone, Egyenlítői-Guinea, Dél-Afrika, Japán.

A nemzeti jogszabályoktól függően a 90 napnál hosszabb, Magyarországon való folyamatos tartózkodás igazolásaként szolgálhat tanulmányi vagy munkavállalási vízum, munkavállalási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, ideiglenes lakhatási engedély és így tovább.

2. Állandó tartózkodási engedélyt Magyarországon, vagy más hasonló dokumentumot a következő országok állampolgárai esetén: Algéria, Angola, Afganisztán, Banglades, Vietnam, Grúzia, India, Irak, Irán, Kína, Észak-Korea, Nepál, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, Szíria, Szomália, Csád, Sri Lanka, Etiópia.

Díjak és határidõk

Magyarország és EU tagállamok állampolgárai számára

Elbírálás időtartama Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
Összesen kiegészítő szolgáltatásokat
       

Kézbesítő 
szolgálat *

4-10 munkanap 11025 HUF 8440 HUF 19465 HUF  +5000 HUF
1-3 munkanap 22050 HUF 8440 HUF  30490 HUF +5000 HUF

*További részletek a futárszállítási feltételekről, lásd itt.


A vízumügyintézés időtartamát az Orosz Föderáció Konzulátusa szabályozza, valamint a meghívólevél típusától függ. Az elbírálás időtartama  némelyik esetben változhat a Konzuli osztály döntése alapján.

Az Orosz Föderáció és az Európai Unió között létrejött, az Orosz Föderáció és az Európai Unió tagállamainak polgárai számára a vízumok kiadásának könnyítéséről szóló megállapodásnak megfelelően a kérelmező bizonyos kategóriákba sorolásától, illetve az utazás céljától függően esetenként mentesülhet az magán vízum előállítási konzuli díj megfizetése alól.

Figyelem! Ha Ön hontalan státuszban lévő személy illetve nem Magyarország vagy EU tagállamok állampolgára, legyen szíves, érdeklődjön az Önre vonatkozó vízumdíjáról az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél.

Egyéb országok állampolgárainak, illetve hontalan státuszban lévő személyek számára a vízumok elbírálási időtartama, valamint a vízumdíjak összege „Az Orosz Föderáció konzulátusi hivatal a konzuli szolgáltatásokért kiszabott díjszabása” alapján történik.


Vízumok átvitele illetve visszaállítása állampolgárságtól függetlenül

Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
Összesen
11025 HUF 8440 HUF 19465 HUF


Figyelem! A vízum átvitele illetve visszaállítása céljából dokumentumok benyújtását megelőzően legyen szíves, érdeklődjön az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél az eljárásról, a dokumentumok listájáról, valamint az elbírálás időtartamáról.

Kérdőív kitöltése

A vízum kérdőív kitöltéséhez látogassa meg a visa.kdmid.ru weboldalt

 

Kiegészítő szolgáltatás: Az online vízumigénylőlap kitöltése

A dokumentumok beadásakor igénybe veheti az Orosz Vízum Központ kiegészítő szolgáltatásait: vízum igénylőlap kitöltését vagy az igénylőlapon helytelenül kitöltött adatok javítását.

A vízum igénylőlap a dokumentumok beadásakor és a kérelmező által benyújtott információk alapján kitöltendő, a kérelmező személyes aláírásával érvényes.

A szolgáltatást az ügyintézési díjon felül számolják fel, aminek a díja 1500 Ft / igénylőlap. A fenti szolgáltatást, a dokumentumok beadásakor, az Orosz Vízum Központ ügyintézőjénél vehetik igénybe. 

Szolgaltatás

Tisztel ügyfeleink !

Tájékoztatjuk, hogy az orosz vízum központokban a további kiegészítő szolgáltatásokat veheti igénybe:

Fontos:

Az igénybe vett szolgáltatások nem befolyásolják a kérelem elbírálását és nem garantálja a vízum kiadását;

 • A kiegészítő szolgáltatások árát az ügyintézési díjon felül kell megfizetni.
 • A fenn felsorolt szolgáltatások csak az kérésükre történik
 • Legyenek szívesek, tájékozódjanak a kiegészítő szolgáltatás feltételeiről igénybevételük előtt.