Humanitárius vízum

 

Humanitárius vízum

 

Fontos tudni

Humanitárius vízum olyan magyarország és egyéb országok állampolgárai, valamint hontalan státusszal bíró személyeknek adják ki, akik társadalmi-politikai, kulturális és tudományos kapcsolatok felvételének, felújításának és megerősítésének céljából, vagy sport-, vallási és jótékonysági tevékenység kifejtésére, illetve humanitárius segítség nyújtására utaznak az Orosz Föderációba.

A vízumot egy oroszországi oktatási intézmény kezdeményezésére a Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSz) által, az Orosz Föderáció törvénykezésével összhangban kiállított meghívólevél, vagya fogadó szervezet vagy társaság írásbeli kérvényére, valamint az Orosz Föderáció Külügyminisztériumának (MID) határozata alapján adják ki.

A humanitárius vízum lehet 90 napig érvényes egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító, vagy 1 évig érvényes, többszöri belépésre jogosító (amennyiben az Orosz Föderáció nemzetközi megállapodása nem ír elő mást).

Figyelem! A többszöri belépésre jogosító humanitárius vízummalaz Orosz Föderáció területén való tartózkodás nem haladhatja meg a 90 napot egy 180 napos időszak során.

Figyelem! Az egészségügyi biztosítási kötvénynek tartalmaznia kell:

 1. a szerződés megkötésének időpontját;
 2. a kötvény számát;
 3. a biztosított vezeték- és utónevét (apai nevét, ha van);
 4. a biztosító társaság adatait;
 5. egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító vízum esetén a kötvénynek érvényesnek kell lennie az Oroszországban való tartózkodás teljes időtartamára, többszöri belépésre jogosító vízum esetén pedig az első utazás időtartamára;
 6. a sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő hazaszállításbeleértve a földi maradványok repatriálását, szolgáltatásainak felsorolását;
 7. érvényességi terület: az egész világ vagy az Orosz Föderáció, vagy Európa, Oroszországot is beleértve;
 8. a biztosító társaság aláírása.

Nem fogadják be elbírálásra azokat a biztosítási kötvényeket, írásbeli nyilatkozatokat, amelyek nem tartalmazzák a fenti feltételeket, sem biztosító társaságok pecséttel ellátott formanyomtatványait stb.

Szükséges okmányok

Egyszeri, kétszeri vagy többszöri belépésre jogosító humanitárius vízum igényléséhez szükséges:

 1. A Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSz) által kiállított meghívólevél az orosz Föderációbavagy

 2. Oroszország Külügyminisztériumának határozata a vízum kiadásáról; vagy

 3. A fogadó orosz hivatal vagy szervezet írásos kérvénye;

 4. A vízum lejárta után még hat hónapig érvényes útlevél, minimum két tiszta oldallal a vízum számára;

 5. Vízumkérő lap, a visa.kdmid.ru honlapján kitöltve, kinyomtatva és a kérelmező által saját kezűleg aláírva;
  (A dokumentumok leadási helyének kiválasztásakor azt a Vízum Központot kell megjelölni, amelyben le szeretné adni dokumentumait)

  Az Orosz Vízum Központ szolgáltatásaként kérhetik a vízum kérdőív kitöltését.

 6. 3,5x4,5 cm-es színes fénykép, világos alapon, jól látható, szemből fényképezett arccal, sötét szemüveg nélkül és fedetlen fejjel (ez utóbbi nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik nemzeti vagy vallási hovatartozásuk miatt az útlevelükben lévő fényképen fedett fejjel láthatók). Budapesti orosz vízum központban ígénybe veheti az expressz-fotó készítési szolgáltatásunkat;

 7. Utazási balesetbiztosítási kötvény, mely érvényes az Orosz Föderáció területén és lefedi a vízum érvényességének idejét, kivéve a kölcsönösségen alapuló eseteket.

Figyelem! A konzuli hivatalnak jogában áll a vízumigényléshez kiegészítő dokumentumokat bekérni, az igénylőt személyes beszélgetésre behívni vagy meghosszabbítani a vízum kiadásához szükséges időt.

A konzuli illetéket és az ügyintézési díjat közvetlenül a Vízum Központban lehet befizetni.

Figyelem! Amennyiben Ön nem magyar állampolgár, következő kiegészítő dokumentumokat kell benyújtani:

1. 90 napnál hosszabb időre szóló, folyamatos tartozkodási engedélyt az alábbi országok állampolgárai esetén: Albánia, Bahrein, Venezuela, Egyiptom, Haiti, Írország, Lesotho, Líbia, Macedónia, Mali, Mexikó, Új-Zéland, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia, Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország, Sierra Leone, Egyenlítői-Guinea, Dél-Afrika, Japán.

A nemzeti jogszabályoktól függően a 90 napnál hosszabb, Magyarországon való folyamatos tartózkodás igazolásaként szolgálhat tanulmányi vagy munkavállalási vízum, munkavállalási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, ideiglenes lakhatási engedély és így tovább.

2. Állandó tartózkodási engedélyt Magyarországon, vagy más hasonló dokumentumot a következő országok állampolgárai esetén: Algéria, Angola, Afganisztán, Banglades, Vietnam, Grúzia, India, Irak, Irán, Kína, Észak-Korea, Nepál, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, Szíria, Szomália, Csád, Sri Lanka, Etiópia.

Díjak és határidõk

Magyarország és EU tagállamok állampolgárai számára

Elbírálás időtartama Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
Összesen kiegészítő szolgáltatásokat
Egyszeri, kétszeri és többszöri vízum      

Kézbesítő 
szolgálat *

4-10 munkanap 11025 HUF 8440 HUF 19465 HUF  +5000 HUF
1-3 munkanap 22050 HUF 8440 HUF  30490 HUF +5000 HUF

*További részletek a futárszállítási feltételekről, lásd itt.


A vízumügyintézés időtartamát az Orosz Föderáció Konzulátusa szabályozza, valamint a meghívólevél típusától függ. Az elbírálás időtartama  némelyik esetben változhat a Konzuli osztály döntése alapján.

Az Orosz Föderáció és az Európai Unió között létrejött, az Orosz Föderáció és az Európai Unió tagállamainak polgárai számára a vízumok kiadásának könnyítéséről szóló megállapodásnak megfelelően a kérelmező bizonyos kategóriákba sorolásától, illetve az utazás céljától függően esetenként mentesülhet az humanitárius vízum előállítási konzuli díj megfizetése alól.

Figyelem! Ha Ön hontalan státuszban lévő személy illetve nem Magyarország vagy EU tagállamok állampolgára, legyen szíves, érdeklődjön az Önre vonatkozó vízumdíjáról az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél.

Egyéb országok állampolgárainak, illetve hontalan státuszban lévő személyek számára a vízumok elbírálási időtartama, valamint a vízumdíjak összege „Az Orosz Föderáció konzulátusi hivatal a konzuli szolgáltatásokért kiszabott díjszabása” alapján történik.


Vízumok átvitele illetve visszaállítása állampolgárságtól függetlenül

Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
Összesen
11025 HUF 8440 HUF 19465 HUF


Figyelem!
A vízum átvitele illetve visszaállítása céljából dokumentumok benyújtását megelőzően legyen szíves, érdeklődjön az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél az eljárásról, a dokumentumok listájáról, valamint az elbírálás időtartamáról.

Kérdőív kitöltése

A vízum kérdőív kitöltéséhez látogassa meg a visa.kdmid.ru weboldalt

 

Kiegészítő szolgáltatás: Az online vízumigénylőlap kitöltése

A dokumentumok beadásakor igénybe veheti az Orosz Vízum Központ kiegészítő szolgáltatásait: vízum igénylőlap kitöltését vagy az igénylőlapon helytelenül kitöltött adatok javítását.

A vízum igénylőlap a dokumentumok beadásakor és a kérelmező által benyújtott információk alapján kitöltendő, a kérelmező személyes aláírásával érvényes.

A szolgáltatást az ügyintézési díjon felül számolják fel, aminek a díja 1500 Ft / igénylőlap. A fenti szolgáltatást, a dokumentumok beadásakor, az Orosz Vízum Központ ügyintézőjénél vehetik igénybe. 

Szolgaltatás

Tisztel ügyfeleink !

Tájékoztatjuk, hogy az orosz vízum központokban a további kiegészítő szolgáltatásokat veheti igénybe:

Fontos:

Az igénybe vett szolgáltatások nem befolyásolják a kérelem elbírálását és nem garantálja a vízum kiadását;

 • A kiegészítő szolgáltatások árát az ügyintézési díjon felül kell megfizetni.
 • A fenn felsorolt szolgáltatások csak az kérésükre történik
 • Legyenek szívesek, tájékozódjanak a kiegészítő szolgáltatás feltételeiről igénybevételük előtt.