Turista vízum

 

Turista vízum

 

Fontos tudni

Az egyszerű turista vízumot rövid ideig tartó, turisztikai célú tartózkodásra (kulturális rendezvényeken való részvétel, kirándulások, látnivalók megtekintése) állítják ki Magyarország és egyéb országok állampolgárainak, valamint hontalan státusszal bíró személyeknek egy visszaigazoló levél alapján, melyben egy turizmussal foglalkozó szervezet nyilatkozik, hogy fogadja a külföldi turistát.

Az Oroszország területen való tartózkodás turista vízummal legfeljebb 30 nap.

A turista vízum lehetővé teszi a beutazást rövid üzleti megbeszéléseken, kiállításokon, aukciókon való részvétel, valamint egészségügyi konzultációk és vizsgálatok céljából is. Ebben az esetben a külföldi turista fogadásáról szóló nyilatkozatban az „utazás célja” rubrikában a „cél turizmust” kell megjelölni. A vízumot az esemény lebonyolításához szükséges számú napra adják ki, a nyilatkozatban megjelölt tartózkodási időtartamnak megfelelően (de nem több mint 30 napra). Ezt a típusú vízumot általában nem adják meg 30 napra.

A turista vízum jogosít egyszeri vagy kétszeri belépésre az Orosz Föderációba.

Kétszeri belépésre jogosító turista vízumot csak abban az esetben kaphat a külföldi állampolgár, ha a benyújtott dokumentumok szerint Oroszországban való tartózkodása közben előreláthatólag látogatást tesz valamely Oroszországgal szomszédos államba (közvetlen szomszéd országokba - a FÁK államaiba vagy a Balti államokba) vagy olyan országba, ahonnan Oroszországon keresztül tér vissza (pl. Kínából vagy Mongóliából). Az útvonalat az üdülési csekken (vagy a fogadó orosz fél által kiadott nyilatkozatban) kell jelölni.

Figyelem! Az utazási balesetbiztosítási kötvénynek tartalmaznia kell:

 1. a szerződés megkötésének időpontját;
 2. a kötvény számát;
 3. a biztosított vezeték- és utónevét (apai nevét, ha van);
 4. a biztosító társaság adatait;
 5. egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító vízum esetén a kötvénynek érvényesnek kell lennie az Oroszországban való tartózkodás teljes időtartamára, többszöri belépésre jogosító vízum esetén pedig az első utazás időtartamára;
 6. a sürgősségi orvosi ellátás, valamint az egészségügyi okból történő hazaszállításbeleértve a földi maradványok repatriálását, szolgáltatásainak felsorolását;
 7. érvényességi terület: az egész világ vagy az Orosz Föderáció, vagy Európa, Oroszországot is beleértve;
 8. a biztosító társaság aláírása.

Nem fogadják be elbírálásra azokat a biztosítási kötvényeket, írásbeli nyilatkozatokat, amelyek nem tartalmazzák a fenti feltételeket, sem biztosító társaságok pecséttel ellátott formanyomtatványait stb.

Szükséges okmányok

Egyszeri vagy kétszeri belépésre jogosító egyszerű turista vízum igényléséhez szükséges:

 1. Egy oroszországi, turizmussal foglalkozó szervezet visszaigazoló levéle a turista fogadásáról. A turizmussal foglalkozó szervezet adatai kell hogy szerepeljenek az Utazási Irodák Egységes Föderácios Jegyzékén;

 2. A vízum lejárta után még hat hónapig érvényes útlevél, minimum két tiszta oldallal a vízum számára;

 3. Vízumkérő lap, a visa.kdmid.ru honlapján kitöltve, kinyomtatva és a kérelmező által saját kezűleg aláírva;
  (A dokumentumok leadási helyének kiválasztásakor azt a Vízum Központot kell megjelölni, amelyben le szeretné adni dokumentumait)

  Az Orosz Vízum Központ szolgáltatásaként kérhetik a vízum kérdőív kitöltését.

 4. 3,5x4,5 cm-es színes fénykép, világos alapon, jól látható, szemből fényképezett arccal, sötét szemüveg nélkül és fedetlen fejjel (ez utóbbi nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik nemzeti vagy vallási hovatartozásuk miatt az útlevelükben lévő fényképen fedett fejjel láthatók).Budapesti orosz vízum központban ígénybe veheti az expressz-fotó készítési szolgáltatásunkat;

 5. Az utazási balesetbiztosítási kötvény, mely érvényes az Orosz Föderáció területén és lefedi a vízum érvényességének idejét, kivéve a kölcsönösségen alapuló eseteket.

 6. Еlektronikus jegyek visszaigazolása Oroszországba és vissza.

Figyelem! A konzuli hivatalnak jogában áll a vízumigényléshez kiegészítő dokumentumokat bekérni, az igénylőt személyes beszélgetésre behívni vagy meghosszabbítani a vízum kiadásához szükséges időt.

A konzuli illetéket és az ügyintézési díjat közvetlenül a Vízum Központban lehet befizetni.

Figyelem! Amennyiben Ön nem magyar állampolgár, következő kiegészítő dokumentumokat kell benyújtani:

1. 90 napnál hosszabb időre szóló, folyamatos tartozkodási engedélyt az alábbi országok állampolgárai esetén: Albánia, Bahrein, Venezuela, Egyiptom, Haiti, Írország, Lesotho, Líbia, Macedónia, Mali, Mexikó, Új-Zéland, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia, Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország, Sierra Leone, Egyenlítői-Guinea, Dél-Afrika, Japán.

A nemzeti jogszabályoktól függően a 90 napnál hosszabb, Magyarországon való folyamatos tartózkodás igazolásaként szolgálhat tanulmányi vagy munkavállalási vízum, munkavállalási engedély, ideiglenes tartózkodási engedély, ideiglenes lakhatási engedély és így tovább.

2. Állandó tartózkodási engedélyt Magyarországon, vagy más hasonló dokumentumot a következő országok állampolgárai esetén: Algéria, Angola, Afganisztán, Banglades, Vietnam, Grúzia, India, Irak, Irán, Kína, Észak-Korea, Nepál, Nigéria, Pakisztán, Ruanda, Szíria, Szomália, Csád, Sri Lanka, Etiópia.

Díjak és határidõk

Magyarország és EU tagállamok állampolgárai számára

Elbírálás időtartama Konzuli díj Szolgáltatási díj
(Áfa-val)
Összesen kiegészítő szolgáltatásokat
Egyszeri, kétszeri vízum      

Kézbesítő 
szolgálat *

4-10 munkanap 11025 HUF 8440 HUF 19465 HUF  +5000 HUF
1-3 munkanap - -  - -

*További részletek a futárszállítási feltételekről, lásd itt.


Figyelem!
Ha Ön hontalan státuszban lévő személy illetve nem Magyarország vagy EU tagállamok állampolgára, legyen szíves, érdeklődjön az Önre vonatkozó vízumdíjáról az Orosz vízum központ call center ügyintézőjénél.

Egyéb országok állampolgárainak, illetve hontalan státuszban lévő személyek számára a vízumok elbírálási időtartama, valamint a vízumdíjak összege „Az Orosz Föderáció konzulátusi hivatal a konzuli szolgáltatásokért kiszabott díjszabása” alapján történik.

Kérdőív kitöltése

A vízum kérdőív kitöltéséhez látogassa meg a visa.kdmid.ru weboldalt

 

Kiegészítő szolgáltatás: Az online vízumigénylőlap kitöltése

A dokumentumok beadásakor igénybe veheti az Orosz Vízum Központ kiegészítő szolgáltatásait: vízum igénylőlap kitöltését vagy az igénylőlapon helytelenül kitöltött adatok javítását.

A vízum igénylőlap a dokumentumok beadásakor és a kérelmező által benyújtott információk alapján kitöltendő, a kérelmező személyes aláírásával érvényes.

A szolgáltatást az ügyintézési díjon felül számolják fel, aminek a díja 1500 Ft / igénylőlap. A fenti szolgáltatást, a dokumentumok beadásakor, az Orosz Vízum Központ ügyintézőjénél vehetik igénybe. 

Szolgaltatás

Tisztel ügyfeleink !

Tájékoztatjuk, hogy az orosz vízum központokban a további kiegészítő szolgáltatásokat veheti igénybe:

Fontos:

Az igénybe vett szolgáltatások nem befolyásolják a kérelem elbírálását és nem garantálja a vízum kiadását;

 • A kiegészítő szolgáltatások árát az ügyintézési díjon felül kell megfizetni.
 • A fenn felsorolt szolgáltatások csak az kérésükre történik
 • Legyenek szívesek, tájékozódjanak a kiegészítő szolgáltatás feltételeiről igénybevételük előtt.