Információ a vízumokról

 

 

A vízum

A Orosz Föderációba történő beutazáshoz a külföldi állampolgárnak vízummal kell rendelkeznie, kivéve, ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik.

A vízumot az Orosz Föderációba történő beutazás előtt kell megkapni.

A vízumot a külföldi állampolgár útlevelébe ragasztják, és a következő adatokat tartalmazza: vezetéknév, utónév (cirill és latin betűkkel), születési dátum, nem, állampolgárság, a személyazonosságot igazoló alapdokumentum száma, a vízum kiadásának időpontja, az Orosz Föderációban engedélyezett tartózkodás időtartama, a meghívólevél száma, vagy egy állami szerv engedélye, a vízum érvényességi ideje, az utazás célja, adatok a meghívó szervezetről (vagy természetes személyről), illetve, hogy hányszori belépésre jogosít a vízum.

Egy másik állampolgársággal is rendelkező orosz állampolgárok figyelmébe!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az "Az Orosz Föderáció területére való belépés és az Orosz Föderációból való távozás rendjéről” szóló 1996. augusztus 15-i 114-FZ sz. Szövetségi törvény 6. paragrafusa értelmében " az Orosz Föderáció állampolgárai ki- és beléphetnek az Orosz Föderáció területére az érvényes, az orosz állampolgárok személyazonosságát az Orosz Föderáció területén kívül igazoló úti okmányokkal. "

Ezen felül, "Az Orosz Föderáció állampolgárságáról szóló" 2002. május 31-i keltezésű 62-FZ számú szövetségi törvény 1. paragrafusa, 6. bekezdése szerint "az Orosz Föderáció állampolgárára, amely egy másik állampolgársággal szintén rendelkezik, az Orosz Föderáció csupán, mint az Orosz Föderáció állampolgárra tekint, kivéve az Orosz Föderáció nemzetközi szerződéssel vagy szövetségi törvénnyel szabályozott eseteket. Az orosz állampolgár által egy másik állampolgárság megszerzése nem jár az Orosz Föderáció állampolgársága megszűnésével. "

Ebben az összefüggésben az orosz vízum a külföldi útlevélbe való megszerzése szigorúan tilos!

Vízumkategóriák

Az Orosz Föderációba történő beutazás és ott tartózkodás céljától függően a külföldi állampolgároknak a következő kategóriájú vízumok adhatók ki: diplomáciai, szolgálati, egyszerű, tranzit, vagy átmeneti tartózkodásra jogosító vízum. 

A belépések száma

Az egyszeri vízum arra jogosítja fel a külföldi állampolgárt, hogy egy alkalommal lépje át a határt az Orosz Föderációba történő beutazáskor és egy alkalommal az Orosz Föderáció elhagyásakor.

A kétszeri belépésre jogosító vízum arra jogosítja fel a külföldi állampolgárt, hogy két alkalommal lépje át a határt az Orosz Föderációba történő beutazáskor és két alkalommal az Orosz Föderáció elhagyásakor.

A többszöri belépésre jogosító vízum az Orosz Föderációba történő többszöri (kettőnél több) belépésre ad jogot. A többszöri belépésre jogosító vízummal az EU azon országok állampolgára, amelyek az Egyezmény tagjai, nem tartózkodhat 90 napnál többet (összesen vagy folyamatosan) Oroszország területén egy 180 napos időszak során. Amennyiben valaki megsérti ezt a szabályt, a felelősség megállapítása a hatályos oroszországi törvények alapján történik, egészen az Orosz Föderációba történő belépés megtiltásáig.

Azoknak a külföldi állampolgároknak, akik három hónapnál hosszabb időre tervezik tartózkodásukat Oroszországban, munkavállalási vagy tanulmányi vízumot kell igényelniük ott tartózkodásuk céljától függően, vagy ideiglenes, illetve állandó tartózkodási engedélyért kell folyamodniuk